Mors Dags-rally

Vi vill tacka alla som ställde upp på Mors Dags-rallyt.

Vinsterna gick till:
Oskar Rameke
Matilda Skog
Torbjörn Lundqvist
Annika Jönsson
Mona Johansson
Janet Andersson
Helena Rameke
Sune Persson
Agnes Smith Hedin
Anita Sundman

Skänkt av:
Kollinge Torpargård
Ekeby Möbler
Lilla Västergårda
Traktormuseet
Skromberga Akademi
Wideröra Gård
Kerlek
Kundpartner (Teknik på farfars tid)
Ekebyboden
Ekeby församling